TORMIX Tormix

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne posiadają serie wymiarowe:

  • jednorzędowe jednokierunkowe: 718; 719; 70; 70; 73; 74
  • dwurzędowe dwukierunkowe: 38; 39; 30; 32; 33
  • jednorzędowe dwukierunkowe: Q19; Q10; Q12; Q2; Q3; QJ 19; QJ 10; QJ 12; QJ2

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe popprzeczne nie są rozłączne, złożone są z pierścienia zewnętrznego, pierścienia wewnętrznego oraz koszyka z kulkami prowadzonego na pierścieniu wewnętrznym (litera B za oznaczeniem kosza) lub na pierścieniu zewnętrznym (litera A za oznaczeniem kosza) albo na samych kulkach (brak litery za oznaczeniem kosza). Cechą odróżniającą łożyska skośne od kulkowych zwykłych jest inne wykonanie bieżni wewnętrznej pierścienia zewnętrznego. Pracują one zazwyczaj parami, mogą przenosić obciążenie osiowe tylko w jednym kierunku.

Wyróżnia się wiele wykonań bieżni odpowiednio dla kątów działania:

  • 25* - oznaczenia A lub AC lub E za symbolem łożyska
  • 26* - oznaczenia AA za symbolem łożyska
  • 40* - oznaczenia B za symbolem łożyska
  • 15* - oznaczenia C za symbolem łożyska
  • 12* - oznaczenia CA za symbolem łożyska - wykonania specjalne szybkoobrotowe
  • 10* - oznaczenia CB za symbolem łożyska - wykonania specjalne szybkoobrotowe

Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe odpowiada pod względem budowy parze łożysk kulkowych skośnych jednorzędowych w układzie otwartym O. Występują odmiany z koszem stalowym, mosiężnym i poliamidowym, zarówno w wersjach uszczelnianych 2RS jak i ZZ.

 
TORMIX
59 842 96 07