TORMIX Tormix

FILTRY POWIETRZA

Zadaniem filtrów powietrza jest zatrzymywanie cząstek stałych, takich jak pyły mineralne, sadza i szczątki organiczne, unoszących się w powietrzu zasysanym przez silnik. 
Materiały filtracyjne wykorzystywane do produkcji filtrów powietrza to w większości papier filtrarcyjny na bazie włókien celulozowych impregnowanych żywicami fenolowymi, epoksydowymi lub akrylowymi w celu zabezpieczenia włókien przed wpływem wody, oleju i oparów paliwa.
 
TORMIX
59 842 96 07