TORMIX Tormix

Filtry olejowe

Układy olejowe silników spalinowych są układami zamkniętymi, w których olej jest substancją smarującą oraz chłodzącą ruchome elementy.Ponadto wypłukuje i transportuje jako zawiesiny wszelkie zanieczyszczenia przedostajace się z komory spalania oraz tworzące się w procesie zużycia ściernego współpracujących części silnika. Filtry oleju mają różne konstrukcje i zależnie od typu silnika mogą znacznie różnić się zarówno pod względem budowy jak i zasady działania.

Do filtrowania oleju silnikowego wykorzystuje się standardowo bibuły fitracyjne na bazie włókien celulozowych impregnowanych specjalnymi żywicami fenolowymi lub epoksydowymi, zabezpieczającymi przed wpływem wysokiej temperatury oraz agresywnych związków chemicznych znajdujących się w oleju i powstających wskutek jego degradacji.

Puszkowe filtry oleju są obecnie najczęściej stosowane do filtrowania oleju w silnikach spalinowych. Zewnętrznie puszkowe filtry oleju są do siebie bardzo podobne, lecz mogą różnić się znacznie budową wewnętrzną.Na szczególną uwagę zasługują zawory znajdujące się wewnątrz filtra, gdyż to one decydują o prawidłowej pracy filtra w systemie olejowym. Wewnątrz puszkowych filtrów oleju mogą znajdować się trzy typy zaworów. 

W produkowanych obecnie filtrach oleju występują zawory przelewowe górne lub dolne. Filtry z dolnym zaworem charakteryzują się tym, że w momencie zadziałania zaworu olej musi opływać wkład filtracyjny oraz dno puszki.Umieszczenie górnego zaworu wyklucza zaistnienie zjawiska wypłukiwania zanieczyszczeń podczas otwarcia zaworu.

W produkowanych obecnie, zamiast filtrów puszkowych coraz częściej stosuje się wkłady filtrów oleju Eko nie zawierających części metalowych.Umieszczane są w rozbieralnych obudowach, stanowiących integralną część silnika.
 
TORMIX
59 842 96 07