TORMIX Tormix

POPRZECZNE JEDNO-I WIELORZĘDOWE

ŁOŻYSKA WALCOWE POPRZECZNE JEDNO-I WIELORZĘDOWE

Łożyska walcowe są rozłączne. Na ogół łożyska walcowe poprzeczne składają się z koszyka z wałeczkami, który jest związany na stałe z jednym z pierścieni (wewnętrznym N, NP, NF lub zewnętrznym NU, NJ, NUP, NH)oraz drugiego, swobodnego pierścienia o zróżnicowanej budowie. Łożyska walcowe charakteryzują się bardzo dużą nośnością i sztywnością w stosunku do innych łożysk o podobnych wymiarach. Po usunięciu pierścienia swobodnego zawsze otrzymujemy:

 • RNU - bez pierścienia wewnętrznego 
 • RN - bez pierścienia zewnętrznego

Luz w/w łożysk uzyskuje się poprzez obróbkę swobodnego pierścienia. Oznaczenie NA za symbolem łożyska walcowego informuje,że pierścienie swobodne zostały indywidualnie dopasowane do wałeczków i są niewymienne. Oznaczenie E oznacza zmianę kontrukcji wewnętrznej łożyska poprzez zmianę liczby i wielkości elementów tocznych, są one wzmocnione i charakteryzują się lepszymi parametrami zarówno jeśli chodzi o nośność, jak i prędkość obrotową. 

Łożyska walcowe wielorzędowe mają serie:

 • NN 30
 • NN 31
 • NN 48
 • NN 49
 • NN 40
 • NN 30 K
 • NNU 49
 • NNU 60
 • NNU 41
 • NNU 49 K

Występują także w wersjach bez pierścienia swobodnego:

 • RNNU
 • RNN

Dzieli się je na dwie grupy podstawowe dwurzędowe i wielorzędowe.
Łożyska walcowe dwurzędowe mają dwa rzędy wałeczków prowadzonych w masywnym koszyku mosiężnym. Są one stosowane do łożyskowania wrzecion obrabiarek, przy czym łozyska serii NNU 49 K ze względu na większą liczbę i długość wałeczków mają większą sztywność niż łożyska serii NN 30K. Stożkowy otwór pozwala na dokładniejszą regulację luzu wewnętrznego przy osadzaniu na stożkowy czop.

Łożyska walcowe poprzeczne jednorzędowe mogą być wykonywane we wszystkich klasach dokładności. Łożyska walcowe dwurzędowe są zwykle wykonywane w klasach dokładności P5, P4 i wyższych. Łożyska walcowe wielorzędowe są w zasadzie wykonywane w klasie P0 czyli dla normalnej klasy dokładności.

 
TORMIX
59 842 96 07