TORMIX Tormix

ŁOŻYSKA SAMONASTAWNE

Łożyska samonastawne są zwykłymi łożyskami jednorzędowymi poprzecznymi, ze zmodyfikowaną powierzchnią pierścienia zewnętrznego.

Najbardziej charakterystyczną cechą łożysk samonastawnych, a jednocześnie odróżniającą je od zwykłych łożysk kulkowych jest kulista zewnętrzna powierzchnia pierścienia zewnętrznego. Taka budowa umożliwia montaż tych łożysk w oprawach łożyskowych, w których nabierają charakterystycznych właściwości.

Typy łożysk samonastawnych:

  • K6 - zwykłe łożysko kulkowe z kulistą bieżnią zewnętrzną, bez modyfikacji pierścienia wewnętrznego
  • UC - łożysko samonastawne z pierścieniem wewnętrznym przedłużonym obustronnie i niesymetrycznie
  • SA (FD) - łożysko samonastawne z pierścieniem wewnętrznym przedłużonym jednostronnie. Na przedłużoną część nakładany jest mimośrodkowy pierścień mocujący.
  • SB - łożysko samonastawne z pierścieniem wewnętrznym przedłużonym jednostronnie (uproszczona wersja łożyska UC)
  • SC - łożysko samonastawne z pierścieniem wewnętrznym przedłużonym obustronnie. Na przedłużoną część nakładany jest mimośrodkowy pierścień mocujący (poszerzona wersja łożyska SA)
  • UK - łożysko samonastawne z otworem stożkowym o zbieżności 1:12 do mocowania przy pomocy tulei serii H23

Wszystkie łożyska samonastawne wykonywane są z uszczelnieniami plastikowymi lub metalowymi, albo też metalo-plastikowymi. Wypełniane są smarem, który przy mało uciążliwej pracy wystarcza na cały okres eksploatacji łożyska.

Wymiary główne łożysk samonastawnych większości producentów są takie same, jednakże umiejscowienie otworu i rowka smarującego może być różne.

Łożyska samonastawne montowane w oprawach tworzą tzw. zespoły łożyskowe. Po zamontowaniu w oprawę nabierają cech łożysk wahliwych.

 
TORMIX
59 842 96 07